samostalan, a ne sam

Tu smo da se družimo se edukujemo zajedno pružimo podršku

Mi smo vi, samo stariji vi

Udruženje mladih „Moj krug“ osnovali su sami mladi koji imaju iskustvo života na alternativnom staranju, sa ciljem udruživanja i osnaživanja mladih koji su trenutni ili bivši štićenici sistema alternativne brige. Pored njih, članovi udruženja su i drugi mladi koji se susreću sa izazovima u procesu osamostaljivanja. Moj krug primarno se bavi vršnjačkom podrškom kroz vršnjačku edukaciju, mentorstvo i savetovanje.

100 +
ČLANOVI​
1 +
VRŠNJAČKI MENTORI​
0 +
Projekti
1 +
VRŠNJAČKI EDUKATORI​

Nemoj da se pitas ko smo to mi, znaj da deo nas možeš biti i ti

 • Cilj kojim se vodimo

  Razvoj svesti o pripadnosti, kao i promena slike o mladima iz sistema socijalne zaštite, osvešćivanje društva

 • Podrška

  Vršnjačka podrška mladima i usmeravanje ka boljem i kvalitetnijem životu

 • Samostalni život

  Razvoj veština neophodnih za početak samostalnog života, kao i promocija zdravih stilova života

 • Razvoj

  Unapređivanja uslova za lični i društveni razvoj mladih u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima. Dobrovoljno učešće mladih i angazovanje u ostvarivanju aktivnosti u skladu sa misijom i vizijom

 • Misija

  1. Osnaživanje mladih u prepoznavanju i ostvarivanju svog punog potencijala kroz razvoj veština neophodnih za početak samostalnog života i donošenje odluka važnih za njihov život kao i suočavanje sa izazovima koji ih očekuju. 2.Javno zagovaranje prava mladih i njihovo aktivno učešće u društvu.

Svet u kome svaka mlada osoba ostvaruje svoj potencijal i oblikuje sopstvenu budućnost je

naša vizija

Naš tim

Denis Ćulahović

Denis Ćulahović

Predsednik
Aleksandar Dikić

Aleksandar Dikić

Član upravnog odbora
Mila Đokić

Mila Đokić

Član upravnog odbora
Jelena Čakmak

Jelena Čakmak

Član upravnog odbora

Naši partneri