samostalan, a ne sam

Aktivnosti

VRŠNJAČKA EDUKACIJA

Vršnjačka edukacija se nalazi svuda oko nas, možda nismo svesni koliko jer ne razmišljamo o tome svakodnevno. Naše kolege, prijatelji, porodica, svi smo mi jedni drugima na neki način vršnjački edukatori. Naše udruženje broji 20 obučenih I konstantno supervizovanih vršnjačkih edukatora koji rade edukacije na razne teme. Vršnjačkim edukacijama se bavimo od 2018. godine, a u delu “naše publikacije” možete pronaći i publikaciju koju smo zajedno sa saradnicima izradili u cilju podrške svima onima koji bi se istom temom želeli baviti u budućnosti. Ukoliko ste zainteresovani za određene edukacije ili više informacija, kontaktirajte ngomojkrug@gmail.com

VRŠNJAČKO MENTORSTVO

Vršnjačko mentorstvo je jedan od pristupa vršnjačke podrške. Sistem vršnjačke podrške je skup različitih pristupa u kojima, kao što i sam termin kaže, jedna mlada osoba pruža podršku drugoj mladoj osobi. Ovo zapravo predstavlja odnos u kome vršnjački mentor deluje kao pozitivan uzor svom vršnjaku koji se nalazi u specifičnoj životnoj fazi ili razvojnoj krizi kada mu je potrebna pomoć i/ili podrška. Naše udruženje broji 22 obučena i konstantno supervizovana vršnjačka mentora koji u toku godinu dana rade jedno mentorstvo sa svojim mentijem. Vršnjačkim mentorstvom se bavimo od 2018. godine, a u delu “naše publikacije” možete pronaći i publikaciju koju smo zajedno sa saradnicima izradili u cilju podrške svima onima koji bi se istom temom želeli baviti u budućnosti. Ukoliko ste zainteresovani za vršnjačko mentorstvo ili više informacija, kontaktirajte ngomojkrug@gmail.com

INSTRUMENTALNO MENTORSTVO

Ova vrsta mentorstva je nešto drugačija jer prilikom pružanja iste, zadatak nam je ostvarivanje praktičnih ciljeva mentija. Instrumentalno mentorstvo je izazvano prisustvom nekog konkretnog problema ili teškoće. U radu sa mladom osobom tema je najčešće vezana za ostvarivanje jasnih (najčešće akademskih) ciljeva i sticanje konkretnih veština. Mentorstvo se završava ostvarenjem cilja. Naše udruženje broji preko 50 mentora koji su u svakom trenutku na raspolagnju u skladu sa potrebama mladih i međusobnim dogovorima. Instrumentalnim mentorstvom se bavimo od 2018. godine. Ukoliko ste zainteresovani za učenje ili više informacija, kontaktirajte ngomojkrug@gmail.com.​

ČASOVI ENGLESKOG JEZIKA

Naši semestri na ovoj aktivnosti traju između 3 i 4 meseca. U skladu sa znanjem mladih, formiraju se i grupe na semestrima. Ideja je da grupu čine mladi istog nivoa znanja. Ovo je aktivnost koju sprovodimo od 2018. godine u saradnji sa Milicom Vitaz i njenim studentima. dr Milica Vitaz predaje na Filološkom Fakultetu u Beogradu od 2007. godine. Bavi se korišćenjem igara u nastavi engleskog jezika kao stranog. Pored toga interesuju je ispravljanje grešaka, sastavljanje testova, gramatika u nastavi, itd. U slobodno vreme voli da kuva, gleda filmove i čita distopijske romane. Sa volontiranjem u Mom Krugu počela je na jesen 2018. Ukoliko ste zainteresovani za učenje ili više informacija, kontaktirajte ngomojkrug@gmail.com.​

projekti

2022
2021
2020
2019