samostalan, a ne sam

"podrška baš kakva ti treba"

Centar podrške za mlade

Centar podrške za mlade mladima nudi podršku u domenu osamostaljivanja. Mladi se mogu priključiti aktivnostima Centra podrške u bilo kom trenutku, a naši stručni saradnici tada, sa mladom osobom, procenjuju koji od servisa će najbolje odgovoriti na njene potrebe. U sklopu CPM-a mladima su dostupni:

1. KLUB ZA MLADE

Na Klubu za mlade sprovode se polustrukturirane aktivnosti usmerene na konstruktivno provođenje slobodnog vremena i povezivanje sa drugim mladima. Sami učesnici u velikoj meri određuju sadržaj aktivnosti, uz vođstvo i usmeravanje stručnih saradnika CEPORE. Klub za mlade sprovodi se jednom nedeljno, svake nedelje, tokom cele godine.

2. KARIJERNO VOĐENJE

Rad sa mladom osobom u oblasti karijernog razvoja kroz individualno vođenje i treninge za podizanje zapošljivosti u malim grupama. Namenjeno mladima koji su „zapeli“ na svom karijernom putu.

3. TRENINZI SOCIJALNIH VEŠTINA

Višednevni treninzi u malim grupama, kroz visoko-interaktivni individualizovani pristup rada. Teme: Kontrola ljutnje, reagovanje na frustraciju, asertivna komunikacija, aktivno slušanje, rešavanje konflikata, upravljanje vremenom, donošenje odluka i postavljanje ciljeva.

4. INDIVIDUALNO SAVETOVANJE

Individualni savetodavni rad. Usmerava se na završavanje otvorenih razvojnih zadataka i kreiranje praktičnih planova za prevazilaženje izazova sa kojima se mladi suočavaju. Individualno savetovanje vode naše kolege iz udruženja GRiG.

5. VRŠNJAČKO MENTORSTVO

Individualni susreti sa obučenim mentorima, sa ciljem prosocijalnog povezivanja i podrške kroz zajedničke aktivnosti. 

Vršnjačko mentorstvo sprovodi se u saradnji sa mladima iz udruženja Moj krug.

Rad Centra podrške za mlade do sada su podržali:

Trag fondacija
Grad Beograd – Sekretarijat za socijalnu zaštitu
Ministarstvo omladine i sporta RS
Kompanija BlackRock
Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“